Chi Tiết Thông Số: Vận Thang Lồng HC

FOIN vận thang lồng lựa chọn nguyên liệu thép theo đúng quy cách kỹ thuật. Các vật liệu thép được lựa chọn như Q235 / Q355 đáp ứng các yêu cầu về thành phần hóa học và tính chất vật lý. Bên cạnh đó, chúng tôi chỉ sử dụng ống thép liền mạch kéo lạnh.

catalogue danh mục của van thang lồng 2 Tấn
catalogue danh mục của van thang lồng 2 Tấn

Danh sách nhãn từ khóa: Vận Thang Lồng; Thang Máy Xây Dựng