Điểm Xuất Sắc Cẩu Tháp: Linh Kiện Kết Cấu Tuyệt Vời

Điều gì làm cho công nghệ của chúng tôi trở nên khác biệt ?

  • Tạo vát mép hàn theo tiêu chuẩn trước khi Hàn của tất cả các linh kiện đều được xử lý gia công bằng cơ khí, nên có chất lượng mối hàn tốt hơn.
  • Các lỗ ắc được áp dụng công nghệ tiện với độ nhám nhỏ hơn 3.5, bề mặt tiếp xúc trơn nhẵn, chiu lực đồng đều, tuổi thọ lên đến 10 năm.
  • Gia công cơ khí quá trung tâm CNC sau các thành phần đã được hàn thành một thê, đảm bảo độ chuẩn xác của bề mặt lắp đặt vòng ghế lắp đặt.
Bộ phận kết cấu thép của cẩu tháp hoàn thiện sau khi hàn
Thành phẩm cẩu tháp đã đóng gói
Thành phẩm cẩu tháp chuẩn bị cho chuyến hàng
Thành phẩm mông quay va tay cần của cẩu tháp
Thành phẩm xe con cẩu tháp
Bộ phận kết cấu thép của tay cần cẩu tháp hoàn thiện sau khi hàn
Các bộ phận của cần trục tháp được gia công bằng máy CNC
Bề-mặt-tiếp-xúc-hàn-của-cẩu-tháp-gia-công-bằng-cơ-khí
Đội ngũ kỹ thuật Châu Âu của cẩu tháp Foin
chất lượng sơn lót cua cẩu tháp FOIN
Ôm giằng cấu thép của đốt cẩu tháp L46A1 Potain
Thành phẩm mông quay va đỉnh thap của cẩu tháp
chất lượng sơn phủ cua cẩu tháp FOIN
Các bộ phận của cần trục tháp được gia công bằng máy CNC
Bán-thành-phẩm-Kết-cấu-thép-cẩu-thap-gật-gù
Đầu-nối-đuôi-cá-cho-đốt-cẩu-tháp-loai-Potain
sàn nghỉ cẩu tháp kẽm nhúng nóng
Đốt-cẩu-tháp-L68B2
Bán-thành-phẩm-Đốt-cẩu-tháp-L46A1
Thiết-bị-khoan-lỗ-đốt-cẩu-tháp-loại-mảnh
Chi-tiết-phun-cát-đốt-cẩu-tháp
Chi tiết thành phẩm cẩu tháp
Chi tiết thành phẩm cẩu tháp
Chi tiết thành phẩm cẩu tháp
Chi tiết thành phẩm cẩu tháp
Bán-thành-phẩm-kết-cấu-thép-tay-cần-cua-cẩu-tháp
Các-chi-tiết-kết-cấu-thép-sau-khi-hàn-cua-cẩu-tháp
Bộ phận kết cấu thép của cẩu tháp hoàn thiện sau khi hàn
Bán thành phẩm mông quay
Thành-phẩm-đốt-cẩu-tháp-L46A1
Chân chôn móng liên kết đốt gốc của cẩu tháp
Đốt-cẩu-tháp-L68B1
Ôm giằng cấu thép của đốt cẩu tháp L46A1 Potain
Chốt-trục-cẩu-tháp-mạ-kẽm-màu
Đầu-nối-đuôi-cá-cho-đốt-cẩu-tháp-loai-Potain
Lỗ chốt của cần trục tháp
Chốt-trục-cẩu-tháp-của-đốt-L46-va-L68