Thời Gian Giao Hàng Cẩu Tháp Là Bao Lâu? | Kim Chỉ Nam Mua Hàng

Thời Gian Giao Hàng Cẩu Tháp Là Bao Lâu? | Kim Chỉ Nam Mua Hàng

Thông thường, những model sản phẩm bán chạy sẽ được chúng tôi sản xuất hàng loạt và có sẵn tồn kho. Đối với các sản phẩm có yêu cầu đặc thù hoặc model đặc biệt, sau khi nhận được đặt cọc chúng tôi sẽ lập tức sắp xếp sản xuất, thời gian sản xuất khoảng 2-4 tuần.

Địa điểm giao hàng khác nhau thì thời gian vận chuyển cũng sẽ không giống nhau, thông thường trong vòng từ 3 ngày-1 tuần sản phẩm của chúng tôi sẽ đến được tay khách hàng.

tay cần cẩu tháp o nhà máy FOIN
mông quay hoàn chỉnh của cần trục tháp của FOIN
Cần trục tháp đã hoàn thành sẵn sàng để vận chuyển
Thành-phẩm-đốt-cẩu-tháp-tai-kho
Chân chôn móng liên kết đốt gốc
cẩu tháp đã hoàn thành đang ở trong sân nhà máy FOIN

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *