Thông Báo Nghỉ Lễ Ngày Độc Lập 2020

Thông Báo Nghỉ Lễ Ngày Độc Lập 2020

The fifteenth day of August in the lunar calendar is the traditional Chinese Mid-Autumn Festival.It has a long history and has become one of the main festivals in China. We ate moon cakes and drank Osmanthus wine on Mid-Autumn Festival as folk customs.The autumn grain was harvested In mid-August of the lunar calendar, people held series of ceremonies and celebrations called “autumn reward” in order to thank the gods for their protection.
Mid-Autumn Festival come with the National Day as the same 1st, October THIS YEAR ! Therefore, we arranges 8 days off for festival activities.
From 1st ,October 2020 to 9th October , 2020
So we will see you guys in 8 days !!!!

Ngày 15 tháng 8 âm lịch, là ngày tết Trung Thu truyền thống, theo dòng lịch sử ngày này trở thành một trong những ngày lễ quan trọng nhất của đất nước chúng tôi. Tết Trung Thu từ xưa đến nay đều có phong tục ăn bánh Trung thu, uống rượu quế hoa. Trung tuần tháng 8 âm lịch cũng là thời điểm thu hoạch mùa màng, mọi người đều lễ tạ ơn thần phật phù hộ nên thường tổ chức rất nhiều các nghi lễ và hoạt động chào mừng gọi là “Thu báo”.

Ngày Trung thu của năm 2020 lại trùng với ngày Quốc Khánh Trung Quốc, đón Trung thu, mừng Quốc khánh! Chính vì vậy, công ty chúng tôi quyết định nghỉ lễ 8 ngày theo quy định của nhà nước:

Từ ngày 1/10/2020 đến ngày 9/10/2020

Nhân dịp lễ Quốc Khánh và Trung Thu, FOIN Thành Đô xin kính chúc Quý khách hàng luôn THỊNH VƯỢNG và DỒI DÀO SỨC KHỎE!

Ngày 20 tháng 9 năm 2020

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *