Điểm Xuất Sắc Cẩu Tháp: Cơ Cấu Truyền Tải Tiêu Chuẩn Châu Âu

Điều gì làm cho cơ cấu truyền động của chúng tôi trở nên khác biệt?

  • Chúng tôi cung cấp các cơ cấu truyền động đạt tiêu chuẩn của POTAIN
Hàng loạt thành phẩm cơ cấu nâng của cẩu tháp
Trục-răng-truyền-động-cua-cơ-cấu-quay-của-cẩu-tháp
bánh-răng-thay-đổi-hướng-90-độ-của-cẩu-tháp
Tang-quấn-cáp-có-rãnh-dẫn-hướng-cáp
Thành phẩm cơ cấu luffing của cẩu tháp
Xi-lanh-thủy-lực-của cẩu tháp
Quá-trình-xử-lý-bề-mặt-xi-lanh-thủy-lực-của-cẩu-tháp
Xi lanh thủy lực nhiều lớp của cần trục tháp
Đánh-bóng-thanh-thủy-lực-của-cẩu-tháp
Hàng loạt thành phẩm cơ cấu nâng của cẩu tháp
Hàng loạt thành phẩm cơ cấu xe con của cẩu tháp
Hàng loạt thành phẩm bơm thủy lực va xi lanh của cẩu tháp
Vòng-bi-quay-của-cẩu-tháp
Tạo hình răng cơ cấu quay của cẩu tháp
Hộp số của cần trục tháp
Hàng loạt thành phẩm bơm thủy lực của cẩu tháp
Tang quấn cáp có rãnh dẫn hướng cáp