Tag - cẩu tháp giao hàng

Giao cẩu tháp đơn vào cuối năm 2021

Năm 2021 còn nhiều yếu tố bất trắc, chúng tôi sẽ giao đơn hàng cuối cùng cho năm 2021 là QTP6015-8T. Khách hàng là một công ty cho thuê từ Tứ Xuyên, Trung Quốc. Chúng tôi sẽ chia sẻ video lắp dựng và làm việc của cần trục tháp này trong thời gian tới. foin mechanical team